Past Presidents


2015   Professor Hans Barstad

Hans Barstad


2014   Professor John Day

JDay


2013   Dr Eryl W. Davies

EDavies


2012   Professor George J. Brooke

GBrooke


2011   Professor J.F.A. Sawyer

JSawyer


2010   Professor J.C. Exum

CExum


2009   Professor L.L. Grabbe

LLGrabbe


2008   Professor J. BartonJBarton1


2007   Professor P.R. Davies

PDavies


2006   Professor C.T.R. Hayward


2005   Professor A.G. Auld

GAuld


2004   Professor H.G.M. Williamson

HGMWilliamson-1


2003   Professor R.P. Gordon

RPGordon


2002   Revd Professor J.R. Bartlett

JBartlett


2001   Professor M.D. Goulder


2000   Professor J. Blenkinsopp

JBlenkinsopp-2


1999   Professor R.P. Carroll


1998   Mrs M. Barker

MBarker


1997   Dr R.A. Mason

RMason


1996   Professor D.J.A. Clines

DClines


1995   Professor G.H. Jones


1994   Professor J.C.L. Gibson


1993   Revd R.J. Coggins

RCoggins


1992   Dr A.D.H. Mayes
AMayes


1991   Revd Dr A. Gelston

AGelston


1990   Revd Professor W. Johnstone


1989   Professor the Revd Canon J.W. Rogerson


1988   Revd Professor E.W. Nicholson: Obituary in The Telegraph.


1987   Revd Dr R. Murray, S.J.


1986   Revd Professor B. Lindars, S.S.F.


1985   Revd Professor R.E. Clements

RClements


1984   Professor W.G. Lambert: An appreciation by V.A. Hurowitz


1983   Professor the Revd Canon J.R. Porter


1982   Revd Professor R.N. Whybray


1981   Mr R. Loewe


1980   Professor D.J. Wiseman
1979   Revd Professor J.A. Emerton
1978   Revd Professor W. McKane
1977   Professor R.J. Williams
1976   Revd Canon Professor D.R. Jones
1975   Baroness E.F. de Ward
1974   Mr D.R. Ap-Thomas
1973   Revd Professor J. Barr: Obituary from The Independent
1972   Revd Professor P.R. Ackroyd (1961-82): Memorial address by Prof. Michael Knibb 01/03/05
1971   Professor E. Ullendorff: Obituary in The Guardian, The Telegraph, and BSOAS (for subscribers).
1970   Revd Professor A.S. Herbert
1969   Revd J.N. Schofield
1968   Very Revd M. Black
1967   Most Revd Archbishop F.D. Coggan
1966   Revd Principal G. Henton Davies
1965   Professor F.F. Bruce
1964   Revd Professor B.J. Roberts
1963   Revd Professor G.W. Anderson
1962   Revd Professor H.F.D. Sparks
1961   Professor J. Weingreen
1960   Very Revd C.A. Simpson
1959   Revd Professor J. Mauchline
1958   Revd Canon L.E. Elliott-Binns; Revd Professor C.R. North (Acting)
1957   Revd Principal N.H. Snaith
1956   Revd Professor A.R. Johnson
1955   Revd Professor A. Guillaume
1954   Revd Professor N.W. Porteous
1953   Professor D. Winton Thomas
1952   Revd Mgr Consultor J.M.T. Barton
1951   Professor S.H. Hooke
1950   Revd Professor H.H. Rowley
1949   Revd Professor C.R. North
1948   Professor E. Robertson
1947   Revd Father C. Lattey, S.J.
1946   Revd Professor T.H. Robinson
1941-45   Revd Principal H. Wheeler Robinson (Acting)
1939-40   Mr H. Loewe
1937-38   Mr G.R. Driver
1936   Revd Canon J. Battersby Harford
1935   Revd Professor W. Emery Barnes
1934   Revd Professor A.C. Welch
1933   Revd Principal W.L. Wardle
1932   Revd Principal W.F. Lofthouse
1931   Revd Professor W.O.E. Oesterley
1930   Dr C.G. Montefiore
1929   Revd Principal H. Wheeler Robinson
1928   Revd Professor T.H. Robinson
1927   Revd Canon D.C. Simpson
1926   Revd Professor W.B. Stevenson
1925   Dr S.A. Cook
1924   Professor A.S. Peake
1923   Revd Canon G.H. Box
1922   Dr G.B. Gray
1921   Revd Canon R.H. Kennett
1920   Revd Professor A.R.S. Kennedy
1917-19 Revd Principal W.H. Bennett